Kết quả hình ảnh cho "u 136"

2019

Dưới đây là kết quả phù hợp với tiêu chí của bạn. Nhấp vào hình ảnh hoặc tên chung / tên thương hiệu để tìm kiếm thông tin về thuốc trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Làm thế nào để xác định một viên thuốc bằng cách sử dụng Định danh viên thuốc?

  1. Nhập mã dấu ấn xuất hiện trên viên thuốc, ví dụ: L484
  2. Chọn màu thuốc (tùy chọn)
  3. Chọn hình dạng (tùy chọn)
  4. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên thuốc hoặc mã NDC

Lời khuyên hữu ích: Tìm kiếm dấu ấn đầu tiên, sau đó tinh chỉnh theo màu sắc và hình dạng nếu bạn có quá nhiều kết quả.


Tìm kiếm theo tên thuốc

Tìm kiếm theo Mã thuốc quốc gia (NDC)

ĐọC Thêm