Giá Paroxetine, phiếu giảm giá và các chương trình hỗ trợ bệnh nhân

2019

Paroxetine là thành viên của nhóm thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc và thường được sử dụng cho Lo âu, Lo âu và Căng thẳng, Rối loạn Rối loạn Cơ thể và các loại khác.

Tên thương hiệu cho paroxetine bao gồm Paxil, Paxil CR và Britorelle.

Giá paroxetine

Hướng dẫn về giá paroxetine này dựa trên việc sử dụng thẻ giảm giá được chấp nhận tại hầu hết các nhà thuốc ở Hoa Kỳ. Chi phí cho viên uống paroxetine 7,5 mg là khoảng $ 147 cho việc cung cấp 30 viên, tùy thuộc vào nhà thuốc bạn ghé thăm. Giá chỉ dành cho khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và không hợp lệ với các gói bảo hiểm.

Viên nang uống

Viên nang uống paroxetine 7,5 mg từ $ 147,00 cho 30 viên nang
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $4.90 $147.00

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Quyền lực

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Máy tính bảng uống

Thuốc uống paroxetine 10 mg từ 9,98 đô la cho 30 máy tính bảng
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $0.33 – $0.88 $9.98 – $26.44
45 $0.79 $35.42
50 (5 x 10 mỗi cái) $0.71 – $0.77 $35.28 – $38.41
60 $0.74 $44.39
90 $0.14 – $0.69 $12.45 – $62.33
100 (10 x 10 mỗi cái) $0.59 – $0.68 $59.43 – $68.31
500 $0.62 $307.56
1000 $0.05 – $0.61 $52.85 – $606.62

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Thuốc uống paroxetine 20 mg từ 10,26 đô la cho 30 máy tính bảng
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
15 $1.35 $20.19
30 $0.34 – $1.06 $10.26 – $31.88
50 (5 x 10 mỗi cái) $0.37 $18.27
60 $0.92 $55.27
90 $0.15 – $0.87 $13.26 – $78.65
100 (10 x 10 mỗi cái) $0.27 – $0.86 $27.09 – $86.45
500 $0.80 $398.24
1000 $0.06 – $0.79 $57.19 – $787.97
12500 $0.78 $9,751.88

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Thuốc uống paroxetine 30 mg từ $ 10,68 cho 30 máy tính bảng
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $0.36 – $1.46 $10.68 – $43.89
50 (5 x 10 mỗi cái) $1.35 $67.49
90 $0.16 – $1.27 $14.45 – $114.68
100 $1.26 $126.48
500 $1.20 $598.40
1000 $0.07 – $1.19 $70.52 – $1,188.29

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Viên uống paroxetine 40 mg từ $ 10,85 cho 30 viên
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $0.36 – $1.43 $10.85 – $42.88
45 $1.34 $60.08
50 (5 x 10 mỗi cái) $1.32 $65.81
90 $0.17 – $1.24 $15.07 – $111.65
100 $1.23 $123.11
500 $1.16 $581.56
1000 $0.08 – $1.15 $77.28 – $1,154.62
7000 $1.15 $8,031.34

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Viên uống, phát hành mở rộng

Viên uống paroxetine 12,5 mg, giải phóng kéo dài từ $ 58,90 cho 30 máy tính bảng, phát hành mở rộng
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $1.96 – $4.19 $58.90 – $125.59
500 $3.92 $1,959.96

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil CR

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Viên uống paroxetine 25 mg, giải phóng kéo dài từ $ 61,42 cho 30 máy tính bảng, phát hành mở rộng
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $2.05 – $4.31 $61.42 – $129.30
500 $4.04 $2,021.77

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil CR

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.

Viên uống paroxetine 37,5 mg, giải phóng kéo dài từ $ 63,94 cho 30 máy tính bảng, phát hành mở rộng
Số lượng Trên mỗi đơn vị Giá bán
30 $2.13 – $4.48 $63.94 – $134.36

Xem phiên bản thương hiệu của loại thuốc này:
Paxil CR

Quan trọng: Khi có một phạm vi giá, người tiêu dùng thường mong đợi trả giá thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu hụt cổ phiếu và các biến số chưa biết khác, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào.


Paroxetine Phiếu giảm giá và giảm giá

Ưu đãi của Paroxetine có thể ở dạng phiếu giảm giá có thể in, giảm giá, thẻ tiết kiệm, ưu đãi dùng thử hoặc mẫu miễn phí. Một số đề nghị có thể được in ngay từ một trang web, một số khác yêu cầu đăng ký, hoàn thành bảng câu hỏi hoặc lấy mẫu từ văn phòng của bác sĩ.

Hiện tại không có Chương trình khuyến mãi dành cho nhà sản xuất mà chúng tôi biết về loại thuốc này.

Chương trình hỗ trợ bệnh nhân cho Paroxetine

Các chương trình hỗ trợ bệnh nhân (PAP) thường được tài trợ bởi các công ty dược phẩm và cung cấp thuốc miễn phí hoặc giảm giá cho những người có thu nhập thấp hoặc người không có bảo hiểm và người được bảo hiểm đáp ứng các hướng dẫn cụ thể. Yêu cầu đủ điều kiện khác nhau cho mỗi chương trình.

Hiện tại không có Chương trình Hỗ trợ Bệnh nhân mà chúng tôi biết về loại thuốc này.

ĐọC Thêm