Cho Con Bú-CảNh Báo 2020

Amoxicillin và Clavulanic Acid sử dụng khi cho con bú
Cho Con Bú-CảNh Báo
Cho Con Bú-CảNh Báo

Amoxicillin và Clavulanic Acid sử dụng khi cho con bú

2019

Lời khuyên cho các bà mẹ sử dụng Amoxicillin và Clavulanic Acid khi cho con bú. Bao gồm các tác dụng có thể có đối với trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và cho con bú.

Hydrocortison, Sử dụng tại chỗ trong khi cho con bú
Cho Con Bú-CảNh Báo
Cho Con Bú-CảNh Báo

Hydrocortison, Sử dụng tại chỗ trong khi cho con bú

2019

Lời khuyên cho các bà mẹ sử dụng Hydrocortison, tại chỗ khi cho con bú. Bao gồm các tác dụng có thể có đối với trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và cho con bú.