Carenotes 2020

Viêm xương chũm
Carenotes
Carenotes

Viêm xương chũm

2019

Hướng dẫn chăm sóc bệnh viêm vú. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Hội chứng băng xương chậu
Carenotes
Carenotes

Hội chứng băng xương chậu

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Hội chứng băng xương chậu. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Xâm nhập IV
Carenotes
Carenotes

Xâm nhập IV

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Xâm nhập IV (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chăm sóc đáy chậu sau sinh
Carenotes
Carenotes

Chăm sóc đáy chậu sau sinh

2019

Hướng dẫn chăm sóc chăm sóc đáy chậu sau sinh (Hướng dẫn chăm sóc sau sinh). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chấn thương sét
Carenotes
Carenotes

Chấn thương sét

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chấn thương sét. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Tuổi dậy thì ở các cô gái
Carenotes
Carenotes

Tuổi dậy thì ở các cô gái

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho tuổi dậy thì ở các cô gái. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Hẹp thực quản
Carenotes
Carenotes

Hẹp thực quản

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho giãn thực quản (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Gãy xương sườn
Carenotes
Carenotes

Gãy xương sườn

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Rib Fracture. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Gãy xương
Carenotes
Carenotes

Gãy xương

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho gãy xương Sacral. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Ngứa hậu môn
Carenotes
Carenotes

Ngứa hậu môn

2019

Ngứa thông tin qua đường hậu môn của Drugs.com, bao gồm tư vấn ngứa bằng tiếng Anh

Tiêu xương
Carenotes
Carenotes

Tiêu xương

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Osteolysis. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Làm thế nào để đo nhiệt độ tai
Carenotes
Carenotes

Làm thế nào để đo nhiệt độ tai

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho cách lấy nhiệt độ tai. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách ly ngược
Carenotes
Carenotes

Cách ly ngược

2019

Hướng dẫn chăm sóc cách ly ngược. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Khâu vết thương
Carenotes
Carenotes

Khâu vết thương

2019

Hướng dẫn chăm sóc để loại bỏ vết khâu (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chăm sóc cống Jackson-pratt
Carenotes
Carenotes

Chăm sóc cống Jackson-pratt

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Jackson-pratt Drain Care. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Giám sát từ xa
Carenotes
Carenotes

Giám sát từ xa

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho giám sát từ xa. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chấn thương không xâm nhập vào gan hoặc lá lách
Carenotes
Carenotes

Chấn thương không xâm nhập vào gan hoặc lá lách

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chấn thương không xâm nhập vào gan hoặc lá lách. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Septorhinoplasty
Carenotes
Carenotes

Septorhinoplasty

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Septorhinoplasty (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Ăn kiêng thường xuyên
Carenotes
Carenotes

Ăn kiêng thường xuyên

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chế độ ăn uống thường xuyên. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cổ tử cung mềm
Carenotes
Carenotes

Cổ tử cung mềm

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho cổ tử cung mềm (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Gia vị không có muối
Carenotes
Carenotes

Gia vị không có muối

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho gia vị không có muối. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chế độ ăn không có gluten
Carenotes
Carenotes

Chế độ ăn không có gluten

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chế độ ăn không có gluten. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách tiêm Insulin
Carenotes
Carenotes

Cách tiêm Insulin

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Cách tiêm Insulin. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách đếm hô hấp
Carenotes
Carenotes

Cách đếm hô hấp

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho cách đếm hô hấp. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách chăm sóc Cổng truy cập tĩnh mạch cấy ghép của bạn
Carenotes
Carenotes

Cách chăm sóc Cổng truy cập tĩnh mạch cấy ghép của bạn

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Cách chăm sóc Cổng truy cập tĩnh mạch cấy ghép của bạn (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách sử dụng Ace Wrap
Carenotes
Carenotes

Cách sử dụng Ace Wrap

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Cách sử dụng Ace Wrap. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Sốt ở trẻ em
Carenotes
Carenotes

Sốt ở trẻ em

2019

Hướng dẫn chăm sóc bệnh sốt ở trẻ em. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách áp dụng tiêm bắp
Carenotes
Carenotes

Cách áp dụng tiêm bắp

2019

Cách áp dụng thông tin tiêm bắp thịt của Drugs.com, bao gồm Cách áp dụng lời khuyên tiêm bắp bằng tiếng Anh

Độc tính của Dilantin
Carenotes
Carenotes

Độc tính của Dilantin

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho độc tính Dilantin. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Sốt ở trẻ em
Carenotes
Carenotes

Sốt ở trẻ em

2019

Thông tin về sốt ở trẻ em của Drugs.com, bao gồm cả tư vấn về sốt ở trẻ em en Espanol

Le Fort xương
Carenotes
Carenotes

Le Fort xương

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Le Fort Osteotomy (Chăm sóc bệnh nhân nội trú). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Loại bỏ móng chân / móng tay
Carenotes
Carenotes

Loại bỏ móng chân / móng tay

2019

Hướng dẫn chăm sóc để loại bỏ móng chân / móng tay (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Cách sử dụng máy phun sương
Carenotes
Carenotes

Cách sử dụng máy phun sương

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho cách sử dụng máy phun sương. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Vết thương bắn vào bụng
Carenotes
Carenotes

Vết thương bắn vào bụng

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho vết thương do súng bắn vào bụng. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chóng mặt
Carenotes
Carenotes

Chóng mặt

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chóng mặt. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Flash Burn của da
Carenotes
Carenotes

Flash Burn của da

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho Flash Burn of Skin. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chấn thương túi khí
Carenotes
Carenotes

Chấn thương túi khí

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chấn thương túi khí (Hướng dẫn chăm sóc sau). Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Viêm niệu đạo
Carenotes
Carenotes

Viêm niệu đạo

2019

Hướng dẫn chăm sóc viêm niệu đạo. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Chế độ ăn giàu protein / calo cao
Carenotes
Carenotes

Chế độ ăn giàu protein / calo cao

2019

Hướng dẫn chăm sóc cho chế độ ăn giàu protein / calo cao. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.

Viêm phổi khát vọng
Carenotes
Carenotes

Viêm phổi khát vọng

2019

Hướng dẫn chăm sóc viêm phổi khát vọng. Bao gồm: nguyên nhân có thể, dấu hiệu và triệu chứng, lựa chọn điều trị tiêu chuẩn và phương tiện chăm sóc và hỗ trợ.