ThuốC ThiếU 2020

Dung dịch nhỏ mắt Dorzolamide
ThuốC ThiếU
ThuốC ThiếU

Dung dịch nhỏ mắt Dorzolamide

2019

Thông báo thiếu thuốc hiện tại cho Giải pháp nhãn khoa Dorzolamide bao gồm lý do thiếu hụt, ngày tiếp tế dự kiến ​​và điều trị bằng thuốc thay thế nếu có.

Viên Atenolol
ThuốC ThiếU
ThuốC ThiếU

Viên Atenolol

2019

Thông báo thiếu thuốc hiện tại cho viên Atenolol bao gồm lý do thiếu, ngày tiếp tế ước tính và điều trị bằng thuốc thay thế nếu có.