ThuốC 2020

NGUYÊN NHÂN GABAPENTIN 300MG
ThuốC
ThuốC

NGUYÊN NHÂN GABAPENTIN 300MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho GABAPENTIN 300MG NGUYÊN NHÂN Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG 500MG CIPROBAY
ThuốC
ThuốC

BẢNG 500MG CIPROBAY

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG CIPROBAY 500MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

LORATADINE 5 MG / 5 ML SỬA CHỮA
ThuốC
ThuốC

LORATADINE 5 MG / 5 ML SỬA CHỮA

2019

Thông tin bệnh nhân cho LORATADINE 5 MG / 5 ML SYRUP Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

Viên nang Omeprazole 40mg
ThuốC
ThuốC

Viên nang Omeprazole 40mg

2019

Thông tin bệnh nhân cho viên nang Omeprazole 40mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

VIMOVO 500 mg / 20 mg viên nén giải phóng
ThuốC
ThuốC

VIMOVO 500 mg / 20 mg viên nén giải phóng

2019

Thông tin bệnh nhân cho Vimovo 500 mg / 20 mg Viên nén phóng thích đã điều chỉnh Bao gồm hướng dẫn về liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

KEM GIÁ TRỊ BETAMETHASONE 0,1% W / W
ThuốC
ThuốC

KEM GIÁ TRỊ BETAMETHASONE 0,1% W / W

2019

Thông tin của bệnh nhân về KEM TRỊ MỤN BETAMETHASONE 0,1% W / W Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

AMPICLOX TẠO 500MG
ThuốC
ThuốC

AMPICLOX TẠO 500MG

2019

Thông tin bệnh nhân dùng AMPICLOX INJMENT 500MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

DULCOLAX 10 mg SUPPOSITORIES và 5 mg SUPPOSITORIES CHO TRẺ EM
ThuốC
ThuốC

DULCOLAX 10 mg SUPPOSITORIES và 5 mg SUPPOSITORIES CHO TRẺ EM

2019

Thông tin bệnh nhân cho thuốc đạn Dulcolax 10 mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

Viên nén bao phim Cetirizine 10 mg
ThuốC
ThuốC

Viên nén bao phim Cetirizine 10 mg

2019

Thông tin bệnh nhân cho viên nén Cetirizine 10mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10MG TABLET PHÂN PHỐI
ThuốC
ThuốC

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10MG TABLET PHÂN PHỐI

2019

Thông tin của bệnh nhân đối với BỆNH NHÂN BỆNH PHÂN BIỆT 10MG CETIRIZINE Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG LORAZEPAM 1MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG LORAZEPAM 1MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG LORAZEPAM 1MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

NGUYÊN NHÂN LIPANTHYL MICRO 200MG
ThuốC
ThuốC

NGUYÊN NHÂN LIPANTHYL MICRO 200MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho LIPANTHYL MICRO 200MG CAPSULES Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể có.

THỦY LỰC CETIRIZINE 1 MG | GIẢI PHÁP ML ORAL
ThuốC
ThuốC

THỦY LỰC CETIRIZINE 1 MG | GIẢI PHÁP ML ORAL

2019

Thông tin bệnh nhân cho CETIRIZINE HYDROCHLORIDE 1 MG | GIẢI PHÁP ML ORAL Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể.

Hợp chất W
ThuốC
ThuốC

Hợp chất W

2019

Thông tin bệnh nhân cho THÀNH PHẦN W Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG GALAY
ThuốC
ThuốC

BẢNG GALAY

2019

Thông tin về bệnh nhân cho BỆNH GALUP Bao gồm hướng dẫn về liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

MONTELUKAST 10 MG BẢNG
ThuốC
ThuốC

MONTELUKAST 10 MG BẢNG

2019

Thông tin bệnh nhân cho MONTELUKAST 10 MG BẢNG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

Viên Metronidazole 500mg
ThuốC
ThuốC

Viên Metronidazole 500mg

2019

Thông tin bệnh nhân cho Metronidazole Tablets 500mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG 5MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG 5MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BỆNH NHÂN 5MG bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

AMOXICILLIN 500mg CAPSULES
ThuốC
ThuốC

AMOXICILLIN 500mg CAPSULES

2019

Thông tin bệnh nhân cho viên nang Amoxicillin 500mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

LOSARTAN POTASSIUM 25mg, 50mg VÀ 100mg TABLETS PHÂN PHỐI
ThuốC
ThuốC

LOSARTAN POTASSIUM 25mg, 50mg VÀ 100mg TABLETS PHÂN PHỐI

2019

Thông tin của bệnh nhân về viên nén bao phim Losartan Kali 25mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG GABAPENTIN 800MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG GABAPENTIN 800MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG GABAPENTIN 800MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

NHIỆM VỤ DROPS ORUMPSAN 100 MG / 1ML
ThuốC
ThuốC

NHIỆM VỤ DROPS ORUMPSAN 100 MG / 1ML

2019

Thông tin của bệnh nhân đối với CHỨC NĂNG DROPS ORUMISAN 100 MG / 1ML bao gồm hướng dẫn về liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG LORATADINE 10 MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG LORATADINE 10 MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho LORATADINE 10 MG BẢNG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG MELOXICAM 7.5MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG MELOXICAM 7.5MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho MELOXICAM 7.5MG TABLETS Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG 500ITHG AZITHROMYCIN
ThuốC
ThuốC

BẢNG 500ITHG AZITHROMYCIN

2019

Thông tin bệnh nhân về BỆNH NHÂN AZITHROMYCIN 500MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG PARACETAMOL 500MG (P)
ThuốC
ThuốC

BẢNG PARACETAMOL 500MG (P)

2019

Thông tin bệnh nhân cho PARACETAMOL 500MG TABLETS (P) Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể có.

BẢNG CEFALEXIN 500MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG CEFALEXIN 500MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG CEFALEXIN 500MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG CARVEDILOL 3.125 MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG CARVEDILOL 3.125 MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG CARVEDILOL 3.125 MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

DẠNG BẠC
ThuốC
ThuốC

DẠNG BẠC

2019

Thông tin của bệnh nhân về BỆNH NHÂN DIGOXIN 0.125 MG Bao gồm hướng dẫn về liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

GEL NHANH
ThuốC
ThuốC

GEL NHANH

2019

Thông tin bệnh nhân cho FASTUM GEL Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG TẠO PHIM ENANTYUM 25MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG TẠO PHIM ENANTYUM 25MG

2019

Thông tin của bệnh nhân về BẢNG PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI ENANTYUM 25MG Bao gồm hướng dẫn về liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

KÍCH THƯỚC KEFLEX 125MG / 5ML
ThuốC
ThuốC

KÍCH THƯỚC KEFLEX 125MG / 5ML

2019

Thông tin bệnh nhân cho KEFLEX SUSPENSION 125MG / 5ML Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG HYDROCHLORIDE 10MG BẢNG
ThuốC
ThuốC

BẢNG HYDROCHLORIDE 10MG BẢNG

2019

Thông tin bệnh nhân cho CETIRIZINE HYDROCHLORIDE BẢNG 10MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

Viên nang Omeprazole 20 mg
ThuốC
ThuốC

Viên nang Omeprazole 20 mg

2019

Thông tin bệnh nhân cho viên nang Omeprazole 20mg Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

NGUYÊN NHÂN ROWATINEX
ThuốC
ThuốC

NGUYÊN NHÂN ROWATINEX

2019

Thông tin của bệnh nhân về NGUYÊN NHÂN ROWATINEX Bao gồm hướng dẫn về liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG IBUPROFEN 600 MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG IBUPROFEN 600 MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG IBUPROFEN 600 MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG FOLIC ACM 5MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG FOLIC ACM 5MG

2019

Thông tin bệnh nhân về BỆNH NHÂN FOLIC ACID 5MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

BẢNG GIÁ TRỊ 160 MG
ThuốC
ThuốC

BẢNG GIÁ TRỊ 160 MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho BẢNG GIÁ TRỊ 160 MG bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

TRAMADOL HYDROCHLORIDE BẢNG 50MG
ThuốC
ThuốC

TRAMADOL HYDROCHLORIDE BẢNG 50MG

2019

Thông tin bệnh nhân cho TRAMADOL HYDROCHLORIDE BẢNG 50MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.

NGUYÊN NHÂN GABAPENTIN 100MG
ThuốC
ThuốC

NGUYÊN NHÂN GABAPENTIN 100MG

2019

Thông tin của bệnh nhân về NGUYÊN NHÂN GABAPENTIN 100MG Bao gồm hướng dẫn liều lượng và tác dụng phụ có thể xảy ra.