Mayo-Phòng Khám Faqs 2020

Bệnh tiểu đường: Có phải chăn điện nằm ngoài giới hạn?
Mayo-Phòng Khám Faqs
Mayo-Phòng Khám Faqs

Bệnh tiểu đường: Có phải chăn điện nằm ngoài giới hạn?

2019

Chăn điện thường không được khuyến khích nếu bạn bị tiểu đường.

Phenylalanine trong soda ăn kiêng: Có hại không?
Mayo-Phòng Khám Faqs
Mayo-Phòng Khám Faqs

Phenylalanine trong soda ăn kiêng: Có hại không?

2019

Bạn có thể lo lắng về phenylalanine vì một cảnh báo về soda ăn kiêng. Tìm hiểu tại sao cảnh báo là có.