Mayo-Phòng Khám-Test-Thủ TụC 2020

ParaGard (vòng tránh thai bằng đồng)
Mayo-Phòng Khám-Test-Thủ TụC
Mayo-Phòng Khám-Test-Thủ TụC

ParaGard (vòng tránh thai bằng đồng)

2019

ParaGard - một dụng cụ tử cung bằng đồng - cung cấp tùy chọn không có hormone để kiểm soát sinh đẻ có tác dụng lâu dài.