Tin TứC 2020

Cảnh báo trước của FDA
Tin TứC
Tin TứC

Cảnh báo trước của FDA

2019

Các thông báo an toàn sau đây của FDA có thể cụ thể về Prevacid hoặc liên quan đến một nhóm hoặc nhóm thuốc bao gồm Prevacid (lansoprazole). Những thông báo này có thể bao gồm một danh sách thu hồi thuốc có thể, rút ​​tiền thị trường, cảnh báo và cảnh báo.

Cảnh báo MedWatch của FDA
Tin TứC
Tin TứC

Cảnh báo MedWatch của FDA

2019

Nhận thông tin cập nhật mới nhất về việc thu hồi, rút ​​tiền và cảnh báo về thuốc của FDA. Đăng ký để nhận thông báo qua email, thông báo ứng dụng hoặc nguồn cấp tin tức.

Ứng dụng thuốc mới
Tin TứC
Tin TứC

Ứng dụng thuốc mới

2019

Ứng dụng thuốc mới tin tức từ Drugs.com. Tin tức thuốc toàn diện và cập nhật cho cả người tiêu dùng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Cảnh báo của losartan FDA
Tin TứC
Tin TứC

Cảnh báo của losartan FDA

2019

Các thông báo an toàn sau đây của FDA có thể cụ thể về losartan hoặc liên quan đến một nhóm hoặc nhóm thuốc bao gồm losartan. Những thông báo này có thể bao gồm một danh sách thu hồi thuốc có thể, rút ​​tiền thị trường, cảnh báo và cảnh báo.

Phê duyệt thuốc mới
Tin TứC
Tin TứC

Phê duyệt thuốc mới

2019

Cập nhật thông tin về phê duyệt thuốc mới nhất của FDA. Bao gồm danh sách các phê duyệt gần đây nhất, các điều kiện được phê duyệt và lịch sử phê duyệt.