DượC PhẩM Công Ty 2020

Dược phẩm chính
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm chính

2019

Dược phẩm chính sản xuất, thị trường và / hoặc phân phối hơn 93 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Dược phẩm Breckenridge, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Breckenridge, Inc.

2019

Breckenridge Pharmaceutical, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 76 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Novo Nordisk
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Novo Nordisk

2019

Novo Nordisk sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 21 loại thuốc ở Hoa Kỳ

AbbVie Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

AbbVie Inc.

2019

AbbVie Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 32 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Hayem, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Hayem, Inc.

2019

Hayem, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 23 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Phòng thí nghiệm Roxane, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Phòng thí nghiệm Roxane, Inc.

2019

Roxane Lab Laboratory, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 98 loại thuốc ở Hoa Kỳ

KVK-Tech, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

KVK-Tech, Inc.

2019

KVK-Tech, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 23 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Par Dược phẩm, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Par Dược phẩm, Inc.

2019

Par Pharmaceutical, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 106 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Dược phẩm Ranb Wax Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Ranb Wax Inc.

2019

Ranb Wax Enterprises Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 5 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Dược phẩm Mylan Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Mylan Inc.

2019

Mylan Enterprises Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 420 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Sandoz Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Sandoz Inc.

2019

Sandoz Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 295 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Fresenius Kabi Hoa Kỳ, LLC
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Fresenius Kabi Hoa Kỳ, LLC

2019

Fresenius Kabi USA, LLC sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 149 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Sanofi
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Sanofi

2019

Sanofi sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 72 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Công ty Perrigo
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Công ty Perrigo

2019

Công ty Perrigo sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 138 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Tăng dược phẩm, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Tăng dược phẩm, Inc.

2019

Rising Enterprises, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 81 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Dược phẩm Tây phường
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Tây phường

2019

West-Ward Dược phẩm sản xuất, thị trường và / hoặc phân phối hơn 112 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Phòng thí nghiệm Prasco
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Phòng thí nghiệm Prasco

2019

Phòng thí nghiệm Prasco sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 39 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Alvogen, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Alvogen, Inc.

2019

Alvogen, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 39 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Dược phẩm Zydus (Hoa Kỳ) Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Zydus (Hoa Kỳ) Inc.

2019

Zydus Enterprises (Hoa Kỳ) Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 142 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Camber Dược phẩm, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Camber Dược phẩm, Inc.

2019

Camber Enterprises, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 58 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Northstar Rx LLC
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Northstar Rx LLC

2019

Northstar Rx LLC sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 73 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Janssen Dược phẩm, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Janssen Dược phẩm, Inc.

2019

Janssen Enterprises, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 53 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Dược phẩm Acella, LLC
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Acella, LLC

2019

Acella Enterprises, LLC sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 21 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Công ty dược phẩm Sunovion Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Công ty dược phẩm Sunovion Inc.

2019

Sunovion Enterprises Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 12 loại thuốc tại Hoa Kỳ

UCB, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

UCB, Inc.

2019

UCB, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 11 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Công ty Dược phẩm Bayer HealthCare Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Công ty Dược phẩm Bayer HealthCare Inc.

2019

Công ty Dược phẩm Bayer HealthCare Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 20 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Apotex Corp.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Apotex Corp.

2019

Apotex Corp sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 151 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Dược phẩm Lupin, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Lupin, Inc.

2019

Lupine Enterprises, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 150 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Phòng thí nghiệm Ascend LLC
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Phòng thí nghiệm Ascend LLC

2019

Ascend Lab Laboratory LLC sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 44 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Dược phẩm di sản Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm di sản Inc.

2019

Công ty dược phẩm di sản sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 64 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Thương
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Thương

2019

Merck sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 98 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Công ty dược phẩm tưng bừng
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Công ty dược phẩm tưng bừng

2019

Jubilant Cadista Enterprises Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 48 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Eli Lilly và Công ty
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Eli Lilly và Công ty

2019

Eli Lilly và Công ty sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 40 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Tổng công ty gen
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Tổng công ty gen

2019

Genzyme Corporation sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 11 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Mallinckrodt Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Mallinckrodt Inc.

2019

Mallinckrodt Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 30 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Dược phẩm Takeda Hoa Kỳ, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Takeda Hoa Kỳ, Inc.

2019

Công ty dược phẩm Takeda U.S.A., Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 24 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Dược phẩm Amneal LLC
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Amneal LLC

2019

Amneal Enterprises LLC sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 208 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Dược phẩm Teva Hoa Kỳ, Inc.
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Dược phẩm Teva Hoa Kỳ, Inc.

2019

Teva Dược phẩm Hoa Kỳ, Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 499 loại thuốc ở Hoa Kỳ

Công ty TNHH Dược phẩm Torrent
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Công ty TNHH Dược phẩm Torrent

2019

Công ty TNHH Dược phẩm Torrent sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 42 loại thuốc tại Hoa Kỳ

Tập đoàn dược phẩm Novartis
DượC PhẩM Công Ty
DượC PhẩM Công Ty

Tập đoàn dược phẩm Novartis

2019

Tập đoàn dược phẩm Novartis sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 99 loại thuốc tại Hoa Kỳ