Bác Sĩ Thú Y 2020

Finquel MS-222 (Tricaine Methanesulfonate)
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Finquel MS-222 (Tricaine Methanesulfonate)

2019

Tìm hiểu về Finquel MS-222 (Tricaine Methanesulfonate) để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Vectra cho mèo và mèo con
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Vectra cho mèo và mèo con

2019

Tìm hiểu về Vectra cho Mèo & Mèo để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

NGAY LẬP TỨC
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

NGAY LẬP TỨC

2019

Tìm hiểu về IMMITICIDE cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Baycox (toltrazuril) Đình chỉ uống 5% (Canada)
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Baycox (toltrazuril) Đình chỉ uống 5% (Canada)

2019

Tìm hiểu về Baycox (toltrazuril) Đình chỉ uống 5% (Canada) để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Dầu gội Oxiderm + PS
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Dầu gội Oxiderm + PS

2019

Tìm hiểu về Oxiderm + PS Dầu gội để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Amoxi-Drop
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Amoxi-Drop

2019

Tìm hiểu về Amoxi-Drop để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Hệ thống treo Nemex-2
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Hệ thống treo Nemex-2

2019

Tìm hiểu về Đình chỉ Nemex-2 để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Khu nghỉ dưỡng
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Khu nghỉ dưỡng

2019

Tìm hiểu về Resortin để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Cheristin cho mèo
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Cheristin cho mèo

2019

Tìm hiểu về Cheristin cho mèo để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

ResiZole rời khỏi Lotion
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

ResiZole rời khỏi Lotion

2019

Tìm hiểu về ResiZole rời khỏi Lotion để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Lixotinic
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Lixotinic

2019

Tìm hiểu về Lixotinic cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Atopica
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Atopica

2019

Tìm hiểu về Atopica để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Ba con sâu Wormer nhai hương vị chó De-Wormer Viên nén cho chó con và chó nhỏ
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Ba con sâu Wormer nhai hương vị chó De-Wormer Viên nén cho chó con và chó nhỏ

2019

Tìm hiểu về Triple Wormer Chewable Flavored Dog De-Wormer Tablets for Pupgie & Small Dog để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

TRITAK TRƯỚC cho mèo
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

TRITAK TRƯỚC cho mèo

2019

Tìm hiểu về TRITAK FRONTLINE cho Mèo để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Activyl TickPlus cho chó và chó con (hơn 4 lb và tối đa 11 lb)
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Activyl TickPlus cho chó và chó con (hơn 4 lb và tối đa 11 lb)

2019

Tìm hiểu về Activyl TickPlus cho Chó và Chó con (trên 4 lb và tối đa 11 lb) để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Viên nén Furosemide
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Viên nén Furosemide

2019

Tìm hiểu về Máy tính bảng Furosemide để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Viên nén Cerenia
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Viên nén Cerenia

2019

Tìm hiểu về Máy tính bảng Cerenia để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Tri-Otic
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Tri-Otic

2019

Tìm hiểu về Tri-Otic để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Viên nén Incurin
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Viên nén Incurin

2019

Tìm hiểu về Máy tính bảng Incurin để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Thuốc mỡ mắt Vetropolycin
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Thuốc mỡ mắt Vetropolycin

2019

Tìm hiểu về Thuốc mỡ mắt Vetropolycin cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Bột hòa tan Tetracycline Hydrochloride-324
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Bột hòa tan Tetracycline Hydrochloride-324

2019

Tìm hiểu về Tetracycline Hydrochloride Powder hòa tan-324 để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Viên nén nhai Denamarin
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Viên nén nhai Denamarin

2019

Tìm hiểu về Denamarin Chewable Tablets để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Xi-rô ventipulmin
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Xi-rô ventipulmin

2019

Tìm hiểu về Syrup của Ventipulmin để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Dung dịch chlorhexiDerm
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Dung dịch chlorhexiDerm

2019

Tìm hiểu về Giải pháp ChlorhexiDerm cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Dầu gội HexaChlor-K
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Dầu gội HexaChlor-K

2019

Tìm hiểu về Dầu gội HexaChlor-K để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Adams Flea & Tick Mist
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Adams Flea & Tick Mist

2019

Tìm hiểu về Adams Flea & Tick Mist để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Denosyl
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Denosyl

2019

Tìm hiểu về Denosyl cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Giải pháp Dexamethasone
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Giải pháp Dexamethasone

2019

Tìm hiểu về Giải pháp Dexamethasone cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Tế bào chất
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Tế bào chất

2019

Tìm hiểu về Cytopoint để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Duramycin-10
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Duramycin-10

2019

Tìm hiểu về Duramycin-10 để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Remicin
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Remicin

2019

Tìm hiểu về Remicin để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Băng Worm Tab cho Chó và Chó con
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Băng Worm Tab cho Chó và Chó con

2019

Tìm hiểu về Tab Worm Tab cho Chó và Chó con để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Băng Worm Tab cho Mèo và Mèo con
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Băng Worm Tab cho Mèo và Mèo con

2019

Tìm hiểu về Tab Worm Tab cho Mèo và Mèo con để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Dầu gội chlorhexidine
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Dầu gội chlorhexidine

2019

Tìm hiểu về Dầu gội Chlorhexidine để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Dung dịch tiêm Draxxin
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Dung dịch tiêm Draxxin

2019

Tìm hiểu về Giải pháp tiêm Draxxin cho việc sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

PetArmor FastCaps (nitenpyram)
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

PetArmor FastCaps (nitenpyram)

2019

Tìm hiểu về PetArmor FastCaps (nitenpyram) để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Tiện nghi
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Tiện nghi

2019

Tìm hiểu về Công cụ sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Liquamycin LA-200 (Canada)
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Liquamycin LA-200 (Canada)

2019

Tìm hiểu về Liquamycin LA-200 (Canada) để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và lưu trữ thông tin.

Tiêm CyanoPlex
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Tiêm CyanoPlex

2019

Tìm hiểu về CyanoPlex Tiêm để sử dụng cho động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.

Đình chỉ Valbazen
Bác Sĩ Thú Y
Bác Sĩ Thú Y

Đình chỉ Valbazen

2019

Tìm hiểu về Đình chỉ Valbazen để sử dụng động vật bao gồm: hoạt chất, hướng dẫn sử dụng, biện pháp phòng ngừa và thông tin lưu trữ.